1955 – Twee ramen in raadszaal van gemeentehuis te Dongen

Geschenk aan de gemeente Dongen als dank voor vier jaar atelierruimte in gemeentehuis

Op 17 juni 1955 plaatst Jan Willemen twee ramen in de voormalige raadszaal van het gemeentehuis. Deze ramen worden door hem geschonken aan de gemeente Dongen als dank voor vier jaar ateliergebruik, een bovenkamer in het gemeentehuis.
Jan krijgt van de gemeente een vergoeding voor het materiaal van ƒ 500,-.

In beide ramen worden twee mensfiguren afgebeeld die elkaar overlappen. Ze symboliseren de vier hoofddeugden:

Prudentia (voorzichtigheid) beweegt met voorzichtige stapjes, maakt een afwerend gebaar met haar linkerarm en een subtiel gebaar met haar rechterhand.

Justitia (rechtvaardigheid) draagt de gebruikelijke symbolen: de blinddoek van de objectiviteit en het zwaard der gerechtigheid.

Fortitudo (kracht) is gekleed in een harnas en heeft een zwaard. Het is de enige van de vier die ons onverschrokken recht aankijkt.

Sobriëtas (matigheid) giet water bij de wijn.

Opmerkelijk is hier de artistieke vrijheid die Jan Willemen neemt bij de plaatsing van de voeten. Ze zijn volledig in zijaanzicht getekend terwijl het bovenlijf geheel recht van voren is te zien.
In de achtergrond van deze ramen gebruikt Jan gedeeltelijk nog rechthoekige ruitjes. In latere ramen komt dat niet meer voor.