1958 – Twee ramen voor Huishoudschool te Dongen (nu Cambreurcollege)

De ramen zijn ontworpen voor de toenmalige R.K. Huishoudschool. Het Cambreurcollege heeft de ramen behouden.

De innerlijke en de uiterlijke vreugde‘ zijn uitgebeeld door twee meisjes. De een zit in een rustige houding terwijl de ander juist rondspringt met veel grotere gebaren. De natuur (vis, vogel, bloemen, zon) lijkt hier de bron te zijn van de vreugde.
In tegenstelling tot ‘Drie levensstaten van de vrouw’ hebben de figuren links en rechts hier contact met elkaar, dwars door de stalen indeling van het raam heen.
De scheefstaande hoofden zijn haast een kenmerk van Jan Willemen, ze komen in veel van zijn werken voor.

In ‘Drie levensstaten van de vrouw’ is de vrouw als kind te zien, als moeder en echtgenote en als kloosterlinge. Het raam is in twee haast symmetrische stukken verdeeld om aan te geven dat het hier om twee naast elkaar lopende levenswegen gaat.

(Techniek: Gebrandschilderd glas)