1960 – Het Zonnelied van St. Franciscus

Serie ramen voorstellende het zonnelied van Franciscus van Assisi, waarvan een deel van de tekst hieronder volgt.

Wees geloofd, mijn Heer
door al Uw schepselen
vooral door broeder zon,
die de dag brengt en ons beschijnt;
schoon is hij
en stralend in grote luister:
van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren,
aan de hemel heeft U ze gezet,
klaar, kostbaar en mooi.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder wind en de luchten
en wolken en heldere hemel
en ook door weer,
dat gij Uw schepselen geeft.

Wees geloofd, mijn Heer
door zuster water,
zo nuttig en nederig
zo kostelijk en kuis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder vuur,
door wie U de nacht laat verlichten.
Schoon is hij en vrolijk
en krachtig en sterk.

Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en voedt en ons
velerlei vruchten schenkt
en kleurige bloemen en gras.

Deze serie is gemaakt voor ramen in bovenlichten van de pastoriekamer van pastoor van Bekhoven. Bij zijn afscheid als pastoor kon Jan Willemen deze ramen terugkopen.

Jan Willemen trouwt op 4 oktober 1949, feest van St. Franciscus, met Lea van den Bergen.

  • soort object: Glas in lood raam
  • formaat: 100 x 44 cm, en 4 maal 100 x 53 cm
  • techniek: Gebrandschilderd glas