De aanbidding van het Lam Gods

1975 - Aanbidding van het Lam Gods

1975 - Aanbidding van het Lam Gods

De aanbidding van het Lam Gods volgens de apocalyps van Johannes 7, 9

En na dit alles zag ik, en zie, een grote menigte, die niemand kon tellen, uit alle naties en stammen en volken en talen; zij stonden voor de troon en voor het Lam, in witte klederen gehuld en palmtakken in hun handen.

Ook in dit raam zijn de lange doorlopende lijnen van lood te zien en de vrijheid in vorm en compositie, die zijn werk in deze jaren kenmerken.

Dit raam werd tegelijk met het raam voor de doopkapel in de St. Martinuskerk ontworpen. Het raam voor de doopkapel werd echter door geldgebrek nooit meer uitgevoerd.