Doopkapel St. Josephkerk te Dongen

1959 - Eén van de ramen van de doopkapel St. Josephkerk te Dongen.

1959 - Eén van de ramen van de doopkapel St. Josephkerk te Dongen.

De iconografische gedachte achter de raampjes die Jan Willemen voor de doopkapel maakte verwoordde hij in het Weekblad voor Dongen van 10 januari 1959 als volgt:

In deze 5 raampjes heb ik willen uitbeelden iets van het Boek der Openbaring van St. Joannes namelijk de Aanbieding van het Lam door de Uitverkorenen (de Gezegelden). Het doopsel is dan het zegel (het eeuwig merkteken) dat ons bestempeld tot Kinderen Gods, en zo we medewerken met deze verkiezing, tot Aanbidders van het LAM.

In het middenraam: het LAM op de boekrol met de zeven zegels; daaronder de ENGEL, die uitgestuurd wordt om de uitverkorenen te tekenen op hun voorhoofd. Aan weerszijden daarboven: de vier levende wezens; zij schragen als het ware de troon van God, bewaken Zijn onschendbare Majesteit. Zij vatten in zich samen al het beste van de geschapen natuur: de moed van de leeuw, de kracht van de stier, de wijsheid van de mens en de snelheid van de adelaar.

Aan weerszijden onder: de duizenden uitverkorenen, die niemand tellen kan uit alle naties en stammen en talen. Het eerste en het vijfde raam zijn sluitstukken, die de gedoopten voorstellen als vissen in het levende water, geheiligd door Gods Geest. Cf Apocalips 4:6/9; 5:6/14; 7:2/11”.

Uit:

“Honderd en één, Dongense St. Josephkerk op de drempel van een nieuwe eeuw”.

Boek verkrijgbaar via stjosephblijft@hetnet.nl