1957 – St. Petrus’ bevrijding uit de gevangenis door een Engel

St. Petrus’ bevrijding uit de gevangenis door een Engel. (1957)

St. Petrus’ bevrijding uit de gevangenis door een Engel. (1957)

Raam bovenlicht ingang Zusterklooster te Geffen.

Het Klooster

Van 1856 tot en met 1981 bewoond door de Zusters van Liefde uit Tilburg. In 1873 werd gestart met de nieuwbouw en uitbreiding van de meisjesschool. In het klooster was vroeger ook een 'pensionaat' voor meisjes gevestigd, opgericht voor arme kinderen. In 1876 werd de weesinrichting opgeheven en werd het een kostschool voor meisjes van gegoede familie. Door de jaren heen kreeg de bejaardenzorg de overhand. In 1875 werd gestart met de bouw van de huidige kapel. In 1961 werd een nieuwe vleugel aan het klooster gebouwd t.b.v. bejaardenhuis De Heegt. In 1981 vertrokken de laatste zusters uit Geffen. In 1988 start de grote verbouwing van De Heegt en de bouw van de aanleunwoningen. Het oude klooster blijft in zijn oorspronkelijke staat bestaan.

In 2000 werd het oude klooster uitgebreid met een recreatieruimte.