Toekomst

Sloop

Sloop

Waar blijven glas-in-loodramen als een gebouw gesloopt wordt of de familie uit het huis vertrekt? Het gevaar bestaat dat glas in lood, dat haast verbonden is met het gebouw, verloren gaat. Soms duikt een raam op internet op omdat het te koop wordt aangeboden. De ramen uit de kapel van Overdonk in Dongen werden bij de sloop verkocht. Kunstwerken afkomstig uit openbare gebouwen raken gemakkelijk in de vergetelheid doordat herplaatsing als gevolg van de grote afmetingen moeilijk is.

Zeker wanneer niet voorafgaand aan de sloop of verhuizing over een nieuwe plaatsing is nagedacht. Zo is de toekomst van de ramen die bij sloop van de Josephkerk in Dongen uit het gebouw zijn gehaald nog onzeker. Ze staan opgeslagen in een container in afwachting van een initiatief om ze voor het publiek opnieuw zichtbaar te maken.

Er zijn ook lichtpuntjes en succesverhalen. Zo werd de Martinuskerk in Schiedam (Kethel) met meer dan 82 m² glas in lood in 2006 afgebroken. Er wordt momenteel gezocht naar financiële middelen om die prachtige glaswand een nieuwe bestemming te geven op een begraafplaats.

In 2015 ontvingen we onderstaand bericht:

Het bestuur van Stichting Beukenhof in Schiedam heeft het grote genoegen u te kunnen mededelen dat het kunstwerk “De Vier Jaargetijden”, in 1967 door Jan Willemen opgeleverd als glas-in-lood wand in de toenmalige St. Martinuskerk in Schiedam Noord, opnieuw zal worden opgeleverd in het kader van een herplaatsingsproject op Begraafplaats en Crematorium Beukenhof te Schiedam.

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat de St. Martinuskerk enige tijd geleden is gesloopt. Stichting Beukenhof heeft de ramen destijds veilig gesteld en overgebracht naar Hagemeier in afwachting van verdere stappen.

Inmiddels heeft de stichting de benodigde financiën middels een aantal sponsoren bijeen gekregen, Glasatelier Hagemeier zal het kunstwerk voor het einde van 2015 opleveren.

Meer informatie vind u op de website van Stichting Beukenhof, http://stichtingbeukenhofschiedam.nl/index.php