Vier Jaargetijden – Vier Elementen

Zo staat het vermeld in het dagboek van Jan Willemen. De school heeft nu een andere naam n.m.; Katholieke Basisschool ‘de Brakken’, Burg. Sweensplein 7 in Rijen. De ramen zijn aan beide zijden in de zijgevel van een trappenhal geplaatst.

De politiek in Rijen is er nog niet aan uit of het oude gebouw een herbestemming krijgt of gesloopt gaat worden. Als dat laatste aan de orde zou zijn, zou het ‘jammer’ zijn dat de geweldige mooie ramen van Jan Willemen ook vernietigd worden door de sloophamer.

Van de huidige directeur vernemen we dat de beide ramen van het oude Pius X gebouw een nieuwe bestemming zullen krijgen in het nieuwe gebouw.